444 0 850

Değerlerimiz ve İlkelerimiz

Değerlerimiz
 • Özgün olmak
 • Kaliteli olmak
 • Dürüstlükten ödün vermeyen
 • İleri görüşlü
 • Yenilikçi
 • Sürdürebilir
 • Ehil bir emanetçi olmak
 • Çözüm odaklı olmak
 • Ulaşabilir olmak
 • Paylaşımcı olmak
 • Çevreye ve insana saygılı olmak
 • Çalışanlarımızın fikirlerine değer vermek
 • Geniş kitlelere açık olacak iletişim geliştirmek
 • Adaletli olmak
 • Ülke ekonomisine katkıda bulunmak
 • Ön yargısız olmak
 • Sürekli gelişim içinde olmak
 • Kucaklayan ve tarafsız olmak
İlkelerimiz
 • Tasarruf finansman faaliyeti kaidelerinin bilincinde olmak
 • Sosyal sorumluluk bilinci
 • Geniş kitlelere açık iletişim geliştirme
 • Birlikte biriktirmenin gücüne inanmak
 • Her müşterisine ilk müşterisi gibi alaka göstermek
 • Milli ve manevi değerleri önemsemek
 • Memnuniyet sağlamanın en büyük kazanç olduğunun bilincinde olmak
 • Önceliğimizi müşteri ihtiyacına göre belirlemek
 • Ekip arkadaşlarımızın potansiyellerinin ortaya çıkarabileceği imkânlar sunarak vizyonun bir parçası haline gelmek
 • Liyakat ve adaleti önde tutmak vazgeçilemez olduğunun bilincinde olmak